Danes je 19.6.2024

Opozorilo o doslednem spoštovanju ZJN-3 pri naročanju inženirskih storitev

24.7.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Uresničevanje načela kratkih verig

7.7.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Spremembe pogodb (95. člen)

25.5.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Izračun ocenjene vrednosti javnih naročil

5.4.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

»STATISTIČNO POROČANJE - FEBRUAR 2017«

2.2.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Sklenitev in izvajanje okvirnega sporazuma po ZJN-3

26.1.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Obveščanje ponudnikov/ kandidatov in vročanje odločitve preko portala javnih naročil

3.1.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Infrastrukturno področje

10.10.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Nominacija podizvajalca po uveljavitvi ZJN-3 pri javnem naročilu, oddanem na podlagi ZJN-2

12.8.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

KPK glede poslovanja ožjih delov občinske uprave in izključevanja funkcionarjev

12.8.2016, Vir: Komisija za preprečevanje korupcije

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Prostovoljno gasilsko društvo in uporaba ZJN-3

25.7.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo naročila - ESPD

1.7.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev

29.6.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Uvodna pojasnila Direktive 2014/24/EU

16.5.2016, Vir: Uradni list EU

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Spremembe pogodb (95. člen)

16.5.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Izvajanje javnih naročil s podizvajalci

30.3.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

"Evidenčna'' javna naročila

30.3.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Merila za oddajo javnega naročila

30.3.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila in socialna klavzula

30.3.2016, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Ugotavljanje sposobnosti (razlogi za izključitev)

30.3.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Stališče glede načina oddaje nujnih javnih naročil

7.2.2014, Vir: Ministrstvo za finance

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus