Danes je 10.6.2023

Najnovejši članki

Javno naročanje v praksi 2/2023

29.5.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Na spletni klepetalnici smo odgovarjali na vaša vprašanja o postopkih javnega naročanja, ki se vam porajajo pri delu. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk. Javno naročanje v praksi 2/2023 Spletna klepetalnica, 29. 5. 2023. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk. Transkript v PDF-ju ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Pojasnila o izpolnjevanju ESPD za naročnike

23.5.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Direktorat za javno naročanje obvešča, da je objavil pojasnila o izpolnjevanju ESPD (izdaja april 2023), in sicer tako za naročnike kot tudi ponudnike. Prenesete jih lahko na spletni strani Direktorata. ...

Smernice za javno naročanje gradenj

18.4.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Ministrstvo za javno upravo obvešča, da so na voljo posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj. Kot so zapisali, te »zajemajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili«. Smernice so bile posodobljene sicer zaradi sprememb zakonodaje ...

91. člen (preprečevanje nasprotja interesov)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 91.člen (preprečevanje nasprotja interesov) (1) Naročnik mora zagotoviti učinkovito preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja, da se prepreči kakršno koli izkrivljanje konkurence in zagotovi enakopravna obravnava ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

89. člen (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 89. člen (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) (1) Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena tega zakona po tem, ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

111. člen (kazenske določbe za naročnika)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 111. člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

95. člen (spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 95.člen (spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo) (1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov: 1. če je sprememba ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

90. člen (sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 90. člen (sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov) (1) Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k sodelovanju ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

29. člen (javna naročila, oddana povezanemu podjetju ali skupnemu podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 29.člen (javna naročila, oddana povezanemu podjetju ali skupnemu podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja) (1) Ne glede na prejšnji člen se ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena ta zakon ne uporablja za javna naročila na infrastrukturnem področju ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

97. člen (oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 97. člen (oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve) (1) Javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7 se oddajo v ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Seminar je namenjen vsem, ki vstopajo v pogodbena razmerja – prodajalcem, ponudnikom storitev, izvajalcem gradenj in njihovim naročnikom. Udeleženci se bodo seznanili, kako spremembe cen na trgu vplivajo na spremembe cen pri prodajni, podjemni in gradbeni pogodbi. Prav tako se bodo seznanili s posebnimi instituti kot so cena z izrecnim jamstvom, nepredvidljive okoliščine, ter spremenjene okoliščine. Ker se spremembe dogajajo tudi v drugih pogodbah, smo seminar zasnovali ločeno od vprašanja spremembe cen v gradbeni pogodbi. To vprašanje pa OZ ureja drugače. Torej, če se soočate z dvigi cen dobaviteljev ter na drugi strani obvezujočih pogodbah s strani kupcev, je naš seminar pravi za vas. 

Predavateljica: Petja Plauštajner

Več informacij >>>

IZPOSTAVLJAMO

Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D):

Komentar Zakona o javnem naročanju, skladno z zadnjo novelo ZJN-3D:

  • Komentarji vseh členov zakona so dostopni TUKAJ>>
Avtorji

Miriam Ravnikar Šurk

univ. dipl. pravnica, ki se z javnim naročanjem ukvarja že vrsto let. Dela kot svetovalka v postopkih javnega naročanja.

dr. Andreja Primec

izredna profesorica za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, eno izmed njenih področij znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so javna naročila. 

Vsi avtorji