Danes je 19.6.2024

Input:

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu o oddaji javnega naročila po Direktivi 2014/25

24.5.2016, Vir: Uradni list EUČas branja: 3 minute

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES vsebuje v prilogi XII Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu o oddaji javnega naročila

Prilogo XII navajamo v celoti:

»PRILOGA XII

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILU O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

(iz člena 70)

I.   Informacije za objavo v Uradnem listu Evropske unije (opomba)

1.

Ime, identifikacijska številka (kadar je določena z nacionalno zakonodajo), naslov, vključno s kodo NUTS, telefonska številka, številka faksa, elektronski in spletni naslov naročnika in po potrebi druge službe, pri kateri je mogoče dobiti dodatne informacije.

 

2.

Glavna dejavnost, ki se izvaja.

 

3.

Vrsta naročila (blago, gradnje ali storitve in kode CPV); kjer je primerno, navedba, ali gre za okvirni sporazum).

 

4.

Vsaj kratek povzetek vrste in količine proizvodov, gradenj ali storitev, ki se zagotavljajo.

 

5.