Danes je 28.9.2023

Input:

Merila za oddajo javnega naročila

30.3.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 4 minute

Pojasnilo državnega organa številka 430-77/2016/6 navajamo v celoti:

"Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) določa, da je javna naročila treba oddati na podlagi objektivnih meril, ki zagotovijo skladnost z načeli transparentnosti, nediskriminacije in enakopravnosti med ponudniki in jamčijo ocenjevanje ponudb v razmerah učinkovite konkurence.

 Na podlagi ZJN-3 po novem naročnik javno naročilo odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Nasprotno je ZJN-2 za izbiro ponudbe ponujal dve možnosti, in sicer, izbor ob uporabi merila ekonomske najugodnejše ponudbe, ali pa merilo najnižje cene. Ekonomsko najugodnejša ponudba po ZJN-3 pomeni za naročnika najbolj optimalno ponudbo, in mora biti ocenjena glede na najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, pri čemer mora biti vedno vključen vidik cene ali stroškov. Takšno oceno ekonomsko najugodnejše ponudbe se opravi tudi zgolj na podlagi cenovne ali stroškovne učinkovitosti. Naročniki lahko ustrezne standarde kakovosti določijo s tehničnimi specifikacijami ali pogoji za izvedbo javnega naročila. Pri oceni ekonomsko najugodnejše ponudbe je cena še vedno lahko edino merilo, to pa ne velja v primeru arhitekturnih, inženirskih, prevajalskih in svetovalnih storitev, pa tudi ne pri storitvah izdelave računalniških programov, kadar se izdelajo za potrebe naročnika. Možnosti uporabe meril po ZJN-3 za