Danes je 21.9.2023

Najnovejši članki

Hitra javna naročila za učinkovito obvladovanje poplav v Sloveniji: možnosti za naročnikeGarancija

18.8.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk V zadnjih letih so se v Sloveniji poplave zaradi spremenjenih vremenskih vzorcev in naraščajoče stopnje urbanizacije izkazale kot vse pogostejša grožnja. Hitro ukrepanje in učinkovite intervencije so ključne za zmanjšanje škode in zagotovitev varnosti prebivalstva. Ena izmed inovativnih ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Izvajanje nujnih javnih naročil zaradi poplav

8.8.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Zaradi poplav je bil 4. 8. 2023 aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, s tem pa je podana pravna podlaga za uporabo 8. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o javnem naročanju. Ta določa, da se ZJN-3 ne uporablja za javna naročila opreme, tehnike in druga javna naročila »za ...

ESPD za podizvajalce podizvajalcevGarancija

1.8.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

...   Vprašanja V teku imamo javno naročilo po odprtem postopku. V razpisni dokumentaciji v poglavju »ponudba s podizvajalci« zahtevamo, da mora ponudnik v ponudbi našteti vse podizvajalce, s katerimi bo nastopal pri izvedbi javnega naročila in podatke vpisati v Obrazec ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Javno naročanje gradenjGarancija

22.6.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Javno naročanje gradenj je postopek, ki omogoča javnim naročnikom izvajanje gradbenih projektov na transparenten, učinkovit in konkurenčen način. V tem članku bomo predstavili nekaj ključnih točk, na katere morajo naročniki posebno pozornost nameniti med postopkom javnega naročanja ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Javno naročanje v praksi 2/2023

29.5.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Na spletni klepetalnici smo odgovarjali na vaša vprašanja o postopkih javnega naročanja, ki se vam porajajo pri delu. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk. Javno naročanje v praksi 2/2023 Spletna klepetalnica, 29. 5. 2023. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk. Transkript v PDF-ju ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Pojasnila o izpolnjevanju ESPD za naročnike

23.5.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Direktorat za javno naročanje obvešča, da je objavil pojasnila o izpolnjevanju ESPD (izdaja april 2023), in sicer tako za naročnike kot tudi ponudnike. Prenesete jih lahko na spletni strani Direktorata. ...

Smernice za javno naročanje gradenj

18.4.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Ministrstvo za javno upravo obvešča, da so na voljo posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj. Kot so zapisali, te »zajemajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili«. Smernice so bile posodobljene sicer zaradi sprememb zakonodaje ...

109. člen (prekrškovni organ)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 109. člen (prekrškovni organ) (1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona, kot prekrškovni organ, izvaja Državna revizijska komisija. (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Državne revizijske komisije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

97. člen (oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 97. člen (oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve) (1) Javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7 se oddajo v ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

90. člen (sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 90. člen (sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov) (1) Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k sodelovanju ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Evidence s področja dela, hramba dokumentacije in varstvo osebnih podatkov – delovno pravni vidik

Po podatkih Inšpektorata RS za delo je nepravilno vodenje evidenc ena izmed najpogostejših kršitev, ki jih pri nadzoru ugotavljajo delovni inšpektorji, zato je poznavanje tega področja zelo pomembno. Hkrati je izredno pomembno tudi poznavanje pravilne hrambe dokumentacije in upoštevanje varstva osebnih podatkov, ki v luči novejših tehnologij delodajalcem predstavlja poseben izziv. V okviru spletnega seminarja bodo predstavljene evidence s področja dela, ki jih morajo voditi delodajalci in pravne podlage hrambe dokumentacije s posebnim poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Več informacij >>>

ON-LINE SEMINAR

Novosti pri javnem naročanju za naročnike (poplave in interventna zakonodaja)

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Najbližji termin: 11. 10. 2023
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 10

Naroči    Več informacij

Kaj je on-line seminar?

IZPOSTAVLJAMO

Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D):

Komentar Zakona o javnem naročanju, skladno z zadnjo novelo ZJN-3D:

  • Komentarji vseh členov zakona so dostopni TUKAJ>>
Avtorji

Miriam Ravnikar Šurk

univ. dipl. pravnica, ki se z javnim naročanjem ukvarja že vrsto let. Dela kot svetovalka v postopkih javnega naročanja.

dr. Andreja Primec

izredna profesorica za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, eno izmed njenih področij znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so javna naročila. 

Vsi avtorji