Danes je 23.9.2021

Najnovejši članki

114. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 114. člen (spremljanje uporabe pravil o javnih naročilih) (1) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, zagotavlja spremljanje uporabe pravil o javnih naročilih. Če ministrstvo, pristojno za javna naročila, ugotovi ali prejme informacije, ki nakazujejo posebne kršitve ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

99. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 99. člen (pridržana javna naročila za nekatere storitve) (1) Naročnik se v postopku javnega naročanja lahko odloči, da pravico do sodelovanja pridrži posamezni organizaciji, izključno kadar naroča zdravstvene, socialne in kulturne storitve socialnih in drugih posebnih ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

118. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 118. člen (postopno uvajanje elektronskega javnega naročanja) (1) Prvi odstavek 37. člena tega zakona se začne uporabljati 1. aprila 2018. (2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primerih iz 49., 50., 51. in 52. člena tega zakona prvi odstavek 37. člena tega zakona začne ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

25. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 25. člen (mešana javna naročila) (1) Javna naročila, katerih predmet sta dve ali več vrst različnih naročil (gradenj, storitev ali blaga), se oddajo v skladu z določbami, ki se uporabljajo za vrsto naročila, značilno za glavni predmet določenega naročila. (2) Pri mešanih ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

90. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 90. člen (sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov) (1) Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k sodelovanju ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

42. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 42. člen (konkurenčni dialog) (1) Naročnik lahko uporabi konkurenčni dialog v naslednjih primerih: a) za gradnje, blago ali storitve, pri katerih je izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev: - potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

16. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 16. člen (storitve prevoza) (1) Pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju se uporabijo za dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem ali upravljanjem omrežij, ki zagotavljajo javno storitev na področju prevoza z železnico, avtomatiziranimi sistemi, tramvajem, trolejbusom ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

60. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 60. člen (obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku, kadar izvaja postopek javnega naročanja, v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 3. točke prvega odstavka 52. člena tega zakona, in spreminja ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

75. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 75. člen ZJN-3 (razlogi za izključitev) (1) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

34. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)Garancija

13.9.2021, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

... 34. člen (javno naročanje, pri katerem sodelujejo naročniki iz različnih držav članic) (1) Naročniki iz različnih držav članic lahko ne glede na 28. člen tega zakona sodelujejo pri oddaji javnih naročil z uporabo enega od načinov iz tega člena. Določb tega člena pa naročnik ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Najbolj brani članki

75. člen ZJN-3 (razlogi za izključitev)Arhiv

22.6.2020, Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... 75. člen ZJN-3 (razlogi za izključitev) (1) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

77. člen ZJN-3 (dokazila)Garancija

14.11.2018, Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... 77. člen ZJN-3 (dokazila) (1) Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz tega člena kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona. ( ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

110. člen ZJN-3 (evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)Garancija

8.3.2016, Miriam Ravnikar Šurk univ.dipl.prav, Vir: Verlag Dashöfer

... 110. č len (evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami) (1) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, vodi evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na podlagi tega zakona, zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Smernice za naročnike pri javnem naročanjuGarancija

29.4.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V prispevku podajamo nekaj splošnih navodil (smernic) za izvedbo javnih naročil, ki naj bi se jih naročniki kar se le da držali, z namenom da javno naročilo izvedejo zakonito, uspešno in učinkovito. Predhodno preverjanje trga V določenih primerih, še posebej, ko gre za kompleksnejša ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

47. člen ZJN-3 (postopek naročila male vrednosti)Arhiv

22.6.2020, Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... 47. člen (postopek naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem naročilu blaga in storitev obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, in pri javnem naročilu ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Seminarji

6. maj in 8. junij 2021, med 9. in 13. uro (preko ZOOM)

Spremembe ZZSDT s konca marca 2021 so:

  • v zvezi z zaposlovanjem tujcev neposredno iz evidence brezposelnih oseb zaradi ugotovljenih zlorab sistema v praksi (delodajalci po 9 mesecih svoje delavce odpuščajo, po treh mesecih pa spet zaposlijo), vlada RS ocenjuje, da je tovrstna praksa »optimizacije stroškov« s stani delodajalcev v času, ko ni »sezone« neupravičena in predlaga dopolnitev, da olajšava pri zaposlovanju iz evidence brezposelnih oseb brez preverjanja pogojev iz prvega odstavka 17. člena velja le za tista podjetja, ki v zadnjih štirih mesecih pred to zaposlitvijo niso odpuščala iz poslovnih razlogov;

  • na novo se določa možnost umika soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo v primeru dalj časa trajajočega obdobja, ko tujec ni vključen v sistem socialnega zavarovanja na podlagi svojega dela (6 mesecev);

  • na novo se med razloge za izrek stranske sankcije prepovedi zaposlovanja tujcev določa nekatere, ključne, kršitve zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu delavcev ter kršitve določb zakona, ki ureja trg dela v zvezi z nezakonitim posojanjem delovne sile.

Predavatelja: Grega Malec in Irena Kamenščak

Več informacij >>>

Evidence s področja dela in socialne varnosti - zakonske obveznosti delodajalcev in novosti

7. junij 2021, med 10.00 in 11.30 uro, v živo - preko ZOOM

Katere podatke mora vsebovati vsaka izmed njih, katere spremembe se napovedujejo v zvezi z evidenco o izrabi delovnega časa oz. evidentiranja le-tega, kakšne so sankcije za delodajalce, ki evidenc ne vodi ali jih ne vodi pravilno?

Predavateljica: Tanja Bohl

Več informacij >>>

PREGLED OBJAV NAROČIL
September 2021
PonTorSreČetPetSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
<Avgust  Oktober>
Avtorji

mag. Boštjan J. Turk

pravni strokovnjak, specializiran za področja obligacijskega, dednega, nepremičninskega, gospodarskega in mednarodnega gospodarskega prava.

dr. Andreja Primec

izredna profesorica za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, eno izmed njenih področij znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so javna naročila. 

Miriam Ravnikar Šurk

univ. dipl. pravnica, ki se z javnim naročanjem ukvarja že vrsto let. Dela kot svetovalka v postopkih javnega naročanja.

Vsi avtorji