Danes je 29.9.2023

Input:

Opozorilo o doslednem spoštovanju ZJN-3 pri naročanju inženirskih storitev

24.7.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 5 minut

Obvestilo naročnikom o analizi javnih naročil inženirskih storitev od 1.4.2016 do 30.4.2017 ter opozorilo k doslednemu spoštovanju Zakona o javnem naročanju (št. 430-334/2015/66) navajamo v celoti:

"Spoštovani,

uvodoma vas želimo seznaniti, da Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: IZS) spremlja javna naročila arhitekturnih in inženirskih storitev, da bi ugotovila, ali sta Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in Smernice za javno naročanje inženirskih in arhitekturnih storitev (v nadaljevanju: Smernice) prinesla izboljšanje stanja na področju javnih naročil arhitekturnih in inženirskih storitev. Smernice je v juniju 2016 pripravilo Ministrstvo za javno upravo (MJU) v sodelovanju z IZS, Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS), Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS), DARS, d. d., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo.

Izvedena analiza javnih naročil arhitekturnih in inženirskih storitev za obdobje od 1.4.2016 do 30.4.2017, ki jo je izvedla IZS, je, če povzamemo na kratko, pokazala naslednje:

  • Naročniki ne poznajo ZJN-3, saj jih še vedno 21,1% (2016) oz. 8,8% (2017) naroča arhitekturne in inženirske storitve le na podlagi kriterija cene;
  • Naročniki niso izločili nobene neobičajno nizke ponudbe v primeru, ko je bila izbrana ponudba za več kot 20% nižja od naslednje uvrščene ponudbe in za več kot 50% nižja od povprečne ponudbe;
  • Priporočeno utež kakovosti v odnosu do cene v višini 50-60% uporablja zelo majhen delež naročnikov (5,9% oz.