Danes je 28.9.2023

Input:

Nominacija podizvajalca po uveljavitvi ZJN-3 pri javnem naročilu, oddanem na podlagi ZJN-2

12.8.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 4 minute

» V zvezi z novo ureditvijo javnega naročanja s podizvajalci je Ministrstvo za javno upravo že pripravilo posebno stališče in ga objavilo na svoji spletni strani (opomba 1). Omenjeno stališče se v celoti nanaša na tista javna naročila, ki se izvedejo po uveljavitvi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Ministrstvo za javno upravo pa je prejelo tudi več vprašanj ali se pri pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU- 1I in 91/15 – ZJN-3; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), podizvajalce po uveljavitvi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) imenuje v skladu z ZJN-3 ali ZJN- 2 ter kako to vpliva na neposredna plačila podizvajalcem.

 ZJN-3 ureja izvajanje del s podizvajalci v 94. členu, za uporabo katerega sicer ni določenih prehodnih določb, kot so te določene za dokončanje postopkov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo ZJN-3. Pogodba o izvedbi javnega naročila, ki je bila sklenjena na podlagi ZJN-2, tako po sklenitvi ni več del izvedbene faze