Danes je 28.9.2023

Input:

Spremembe pogodb (95. člen) in objava obrazca o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njenega izvajanja (EU-20)

3.1.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 3 minute

Pojasnilo državnega organa številka 430-77/2016/21 navajamo v celoti:

»Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v 95. členu ureja spremembe pogodb o izvedbi javnega naročila. Obširno tolmačenje v zvezi s tem (mnenje DJN, 430-77/2016/9 z dne 6.5.2016) je objavljeno in dostopno na naslednji povezavi:

 http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/ZJN-3-spremembe_pogodb_P.pdf.

Po pregledu objavljenih obrazcev o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njenega izvajanja (obrazec EU-20) na Portalu javnih naročil ugotavljamo, da prihaja do različnega razumevanja tretjega odstavka 95. člena ZJN-3, hkrati pa iz obrazložitve razlogov za spremembo pogodbe izhaja dvom, da morda niso bili izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, zaradi česar v nadaljevanju podajamo dodatno opozorilo glede dovoljenih sprememb pogodb, zlasti na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

 Uvodoma