Danes je 22.7.2024

Input:

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilih o naročilih socialnih in drugih posebnih storitev po Direktivi 2014/25

24.5.2016, Vir: Uradni list EUČas branja: 3 minute

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES vsebuje v prilogi XVIII Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilih o naročilih socialnih in drugih posebnih storitev

Prilogo XVIII navajamo v celoti:

»PRILOGA XVIII

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILIH O NAROČILIH SOCIALNIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV

(iz člena 92)

Del A   Obvestilo o naročilu

1.

Ime, identifikacijska številka (kadar je določena z nacionalno zakonodajo), naslov, vključno s kodo NUTS, telefonska številka, številka faksa, elektronski in spletni naslov javnega organa naročnika ter, če posreduje dodatne informacije druga služba, podatki te službe.

 

2.

Glavna dejavnost, ki se izvaja.

 

3.

Opis storitev, ki se bodo zagotavljale, ali njihovih kategorij in po potrebi dodatnih gradbenih del in blaga, ki jih je treba zagotoviti, vključno z navedbo zadevnih količin ali vrednosti, kode CPV.

 

4.

Koda NUTS za glavni kraj izvajanja storitev.