Danes je 19.6.2024

Input:

Informacije, ki jih je po direktivi EU treba navesti v obvestilih o javnem naročilu

10.5.2016, Vir: Uradni list EUČas branja: 5 minut

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES vsebuje v prilogi V (pet) v delu C obrazec za objavo javnega razpisa pri vseh postopkih brez poseganja v člen o uporabi postopka s pogajanji brez predhodne objave in del člena o izvedbi javnega razpisa s predhodnim informativnim obvestilom.

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES vsebuje v prilogi V (pet) v delu C obrazec za objavo javnega razpisa pri vseh postopkih brez poseganja v člen o uporabi postopka s pogajanji brez predhodne objave in del člena o izvedbi javnega razpisa s predhodnim informativnim obvestilom.

Prilogo V navajamo v celoti:

"Del C: Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilih o javnem naročilu

(iz člena 49)

1.

Ime, identifikacijska številka (kadar je določena z nacionalno zakonodajo), naslov, vključno s kodo NUTS, telefonska številka, številka faksa, elektronski in spletni naslov javnega naročnika in po potrebi druge službe, pri kateri je mogoče dobiti dodatne informacije.

 

2.

Elektronski ali spletni naslov, na katerem bo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila brezplačno, neomejeno, v celoti in neposredno na voljo.

Če dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila iz razlogov, navedenih v drugem in tretjem pododstavku člena 53(1), ni brezplačno, neomejeno, v celoti in neposredno na voljo, navedba, kako je mogoče vpogledati v zadevno dokumentacijo.

 

3.

Vrsta javnega naročnika in glavna dejavnost, ki se izvaja.

 

4.

Po potrebi navedba, da je javni naročnik osrednji nabavni organ ali da gre za kakršno koli drugo obliko skupnega javnega naročanja.

 

5.

Kode CPV; če je javno naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop.