Danes je 22.7.2024

Input:

Infrastrukturno področje

10.10.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 5 minut

Pojasnilo državnega organa številka 430-77/2016/20 navajamo v celoti:

»Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) ureja pravila javnega naročanja na splošnem in infrastrukturnem področju. V 22. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-3 določa, da »infrastrukturno področje« pomeni področje javnega naročanja, kadar naročnik, ki opravlja eno ali več dejavnosti na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ki so zajete v 13. do 19. členu ZJN-3, naroča blago, storitve ali gradnje za opravljanje te oziroma teh dejavnosti.

 ZJN-3 v 9. členu določa naročnike, ki so zavezani ravnati v skladu z zakonom. Stališče, ki pojasnjuje razmejitev med naročniki, ki opravljajo splošne dejavnosti ali infrastrukturne dejavnosti ter s tem v zvezi razmejitev uporabe zakona, št. 430-77/2016/2 z dne 30.3.2016, je objavljeno na naslovu: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/ZJN-3-_narocniki_na_splosnem_in_inf_P.pdf. V nadaljevanju pa dodatno pojasnjujemo primere, ko naročnik izvaja več dejavnosti, tako dejavnosti, ki sodijo na infrastrukturno področje in dejavnosti, ki sodijo na splošno področje oziroma primere, ko naročnik izvaja več dejavnosti, pri čemer ena ali več njih sodi na infrastrukturno področje, druga ali več drugih pa ne sodi na nobeno od področjih oziroma zanje naročnik ni dolžan uporabljati pravil javnega naročanja. Tovrstne primere, ureja 25. člen ZJN-3 - pravila glede mešanih javnih naročil. V sedmem odstavku 25. člena ZJN-3 je določeno, da se lahko pri javnih naročilih, namenjenih za opravljanje dejavnosti na splošnem in infrastrukturnem področju, naročnik odloči, da za vsako posamezno dejavnost odda ločeno javno naročilo ali da