Danes je 4.7.2020

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Julij 2020

1.7.2020
 • Javni sektor: Zadnji rok za izplačilo regresa 2020 po ZDR-1. Obstajajo izjeme - za primer nelikvidnosti podjetja je zadnji rok izplačila 1. 11. 2020
 • Javni sektor: Zahtevek za vračilo DDV, ki ga vloži davčni zavezanec s sedežem v tretji državi
10.7.2020
 • Javni sektor: Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
 • Javni sektor: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
15.7.2020
 • Javni sektor: Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu
18.7.2020
 • Javni sektor: Poročanje podatkov o številu zaposlenih na dan 1. julija v ISPAP
 • Javni sektor: Poročanje podatkov o plačah v ISPAP
20.7.2020
 • Javni sektor: Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
 • Javni sektor: Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
 • Javni sektor: Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV
23.7.2020
 • Javni sektor: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
31.7.2020
 • Javni sektor: Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Javni sektor: Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV
 • Javni sektor: Poročanje neobdavčenih izplačil v maju, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu
 • Javni sektor: Napoved za odmero dohodnine za leto 2019 za zavezance, ki ne prejmejo info. Izračuna
Avtorji

mag. Boštjan J. Turk

pravni strokovnjak, specializiran za področja obligacijskega, dednega, nepremičninskega, gospodarskega in mednarodnega gospodarskega prava.

dr. Andreja Primec

izredna profesorica za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, eno izmed njenih področij znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so javna naročila. 

Miriam Ravnikar Šurk

univ. dipl. pravnica, ki se z javnim naročanjem ukvarja že vrsto let. Dela kot svetovalka v postopkih javnega naročanja.

Vsi avtorji