Danes je 30.3.2020
Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Marec 2020

10.3.2020
 • Javni sektor: Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
11.3.2020
 • Javni sektor: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
15.3.2020
 • Javni sektor: Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu
 • Javni sektor: Seznanitev javnih uslužbencev z oceno delovne uspešnosti
18.3.2020
 • Javni sektor: Poročanje podatkov o plačah v ISPAP
 • Javni sektor: Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
 • Javni sektor: Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
19.3.2020
 • Javni sektor: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
20.3.2020
 • Javni sektor: Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV (ter izračun dejanskega odbitnega deleža in popravek nastalih razlik v obračunu DDV)
30.3.2020
 • Javni sektor: Posredni uporabniki občinskih proračunov: Predložitev premoženjske bilance 2019 AJPES
31.3.2020
 • Javni sektor: Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV
 • Javni sektor: Izračun dejanskega odbitnega deleža in popravek nastalih razlik v obračunu DDV
 • Javni sektor: Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Javni sektor: Poročanje neobdavčenih izplačil v februarju, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu
 • Javni sektor: Oddaja letnega poročila za društva, podjetja
 • Javni sektor: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • Javni sektor: Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta
Avtorji

mag. Boštjan J. Turk

pravni strokovnjak, specializiran za področja obligacijskega, dednega, nepremičninskega, gospodarskega in mednarodnega gospodarskega prava.

dr. Andreja Primec

izredna profesorica za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, eno izmed njenih področij znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so javna naročila. 

Miriam Ravnikar Šurk

univ. dipl. pravnica, ki se z javnim naročanjem ukvarja že vrsto let. Dela kot svetovalka v postopkih javnega naročanja.

Vsi avtorji