Danes je 22.7.2024

Input:

018-049/2024-3, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

17.6.2024, Vir: mag. Boštjan J. TurkČas branja: 2 minuti

Številka: 018-049/2024-3 z dne 24. 5. 2024

 

ZA KAJ SE GRE: V tej zadevi gre za presojo zakonitosti postopka javnega naročanja, ki ga je izvedel naročnik Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj.

Natančneje, v postopku oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, je Državna revizijska komisija obravnavala zahtevek za revizijo vlagatelja ACOLA d.o.o. proti naročniku. Naročnik je vse ponudbe zavrnil, pri čemer je kot razloge navedel nedoslednosti in napake v dokumentaciji glede meril za ocenjevanje ponudb in tehničnih pogojev.

Vlagatelj je trdil, da so razlogi za zavrnitev ponudb pavšalni in neobrazloženi, ter da bi glede na najnižjo ceno ponudbe moral biti izbran.