Danes je 28.9.2023

Input:

Informacije, ki jih je treba navesti v periodičnem informativnem obvestilu po direktivi 2014/25

24.5.2016, Vir: Uradni list EUČas branja: 4 minute

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES vsebuje v prilogi VI v delu A Informacije, ki jih je treba navesti v periodičnem informativnem obvestilu.

Prilogo VI, del A, navajamo v celoti:

»PRILOGA VI

DEL A

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V PERIODIČNEM INFORMATIVNEM OBVESTILU

(iz člena 67)

I.   Informacije, ki jih je treba navesti v vseh primerih

1.

Ime, identifikacijska številka (kadar je določena z nacionalno zakonodajo), naslov, vključno s kodo NUTS, telefonska številka, številka faksa, elektronski in spletni naslov naročnika in po potrebi druge službe, pri kateri je mogoče dobiti dodatne informacije.

 

2.

Glavna dejavnost, ki se izvaja.

 

3.

(a)

za javna naročila blaga: vrsta in količina ali vrednost storitev ali proizvodov, ki se bodo dobavljali (kode CPV).

 

(b)

za javna naročila gradenj: vrsta in obseg storitev, ki se bodo izvajale, ter splošne lastnosti gradnje ali sklopov s sklicem na gradnjo (kode CPV).

 

(c)

za javna naročila storitev: načrtovano celotno javno naročilo v vsaki od predvidenih kategorij storitev (kode CPV).