Danes je 28.9.2023

Input:

Storitve zavarovalnega posrednika pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila za zavarovanje

17.2.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 4 minute

Stališče 430-434/2013/4 navajamo v celoti:

"Ministrstvo za finance je prejelo več vprašanj v zvezi s storitvami zavarovalnega posrednika pri izvedbi postopkov oddaje javnih naročil za različne predmete zavarovanja, predvsem ali gre pri storitvah zavarovalnega posrednika za svetovanje v skladu s 16. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo; ZJN-2), ali je potrebno od zavarovalnega posrednika zahtevati garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za kakšno obdobje ter ali je za storitve zavarovalnega posrednika potrebno izvesti postopek oddaje javnega naročila ali ne. Ministrstvo za finance iz tega razloga v zvezi s storitvami zavarovalnega posrednika podaja naslednje mnenje.

 Četrti odstavek 16. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik, kadar za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika, zahtevati, da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe naročniku predloži garancijo za dobro izvedbo del in v pogodbi za svetovanje, ki jo sklene s to osebo, določiti, da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja. Šteje se, da je postopek