Danes je 24.5.2024

Input:

Sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila in socialna klavzula

30.3.2016, Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

Pojasnilo državnega organa 430-77/2016/3 navajamo v celoti:

Pogodba o izvedbi javnega naročila je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali opravljanje storitev. Sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, ki je le vrsta pogodbe, sledi odločitvi o oddaji javnega naročila.

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) enako kot doslej določa, da sklenjena pogodba o izvedbi naročila v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe, razen če je bila posamezna določba predmet pogajanj med naročnikom in ponudniki (tretji odstavek 67. člena ZJN-3).

 Prav tako ZJN-3 enako kot doslej določa (prva in druga alineja četrtega odstavka 67. člena ZJN-3), da mora pogodba o izvedbi javnega naročila vsebovati dejansko vrednost celotnega javnega naročila, v utemeljenih