Danes je 28.9.2023

Input:

Vpliv sprememb stopenj DDV na obveznosti iz predhodno sklenjenih javnonaročniških pogodb

14.10.2015, Vir: Ministrstvo za financeČas branja: 2 minuti

 "Z 10. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/2013; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1314-A) se določa, da se ne glede na prvi in drugi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) od 1. 7. 2013 dalje davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) obračunava in plačuje po povišani stopnji, in sicer po splošni stopnji 22% od davčne osnove po ZDDV-1