Danes je 19.6.2024

Avtorji

Avtorji, ki ustvarjajo vsebine za portal Javno naročanje


Miriam Seliškar, univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom, ki se z javnim naročanjem ukvarja že vrsto let. V letih 2009 – 2012 je bila predsednica Državne revizijske komisije, sedaj pa deluje kot svetovalka v postopkih javnega naročanja. Je redna predavateljica Ministrstva za javno upravo – Upravne akademije, sodelovala je v delovni skupini GZS v fazi sprejemanja novega zakona. Poleg javnega naročanja svetuje tudi pri pripravi evropskih projektov.
Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica Bonorum d.o.o., je strokovnjakinja  na področju javnega naročanja. Izkušnje s področja javnih naročil si je pridobila v okviru dolgoletnega dela na Državni revizijski komisiji ter v okviru družbe Bonorum d.o.o., kjer uspešno svetuje tako ponudnikom kot naročnikom. Je soavtorica Komentarja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), avtorica več strokovnih člankov, urednica strokovnih besedil in izkušena predavateljica.
Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o., in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika kakor tudi s teoretičnega vidika. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.
mag. Urška Skok Klima je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov. 
mag. Renata Markovčič je dobra poznavalka javnega naročanja s številnimi praktičnimi izkušnjami pri preverjanju dokumentacije na strani naročnikov in ponudnikov ter reševanju težje razumljivih in odprtih vprašanj določb ZJN-3, vključno z navezami na nekatere druge javnofinančne predpise, ki jih je potrebno spoštovati pri izvajanju javnih naročil. S pravom javnih naročil se pri izvajanju nalog na delovnem področju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ukvarja že vrsto let, predvsem s preverjanjem izvajanja projektov s področja evropske kohezijske politike v skladu z določbami evropske in nacionalne zakonodaje.
mag. Nataša Jeršič je avtorica člankov in knjig s področja javnega naročanja. Je sodna izvedenka za področje ekonomija, podpodročje javna naročila. Je tudi državna notranja revizorka in stečajna upraviteljica. Pri založbi Verlag Dashöfer med drugim deluje kot predavateljica pri spletnih seminarjih v živo in pri video seminarjih.
mag. Maja Potočnik je odvetnica specialistka in partnerica v odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.. Odvetniška družba se med drugim ukvarja s področjem javnih naročil, gospodarskim in delovnim pravom ter varstvom potrošnikov. "Raziskujem. Ne zadovoljim se z ustaljenimi  praksami. Vedno sprašujem "zakaj?". Rada presegam ustaljene okvirje, saj v tem, da se nekdo izgubi v množici, ne vidim nobene prednosti. Raje kot da sledim, narekujem trende," pove o sebi.
mag. Boštjan J. Turk, direktor Inštituta za civilno in gospodarsko pravo. Je priznan pravni strokovnjak s številnimi mednarodnimi izkušnjami, specializiran za področja obligacijskega, dednega, nepremičninskega, gospodarskega in mednarodnega gospodarskega prava. Še kot študent je sodeloval s svetovno znano britansko medijsko hišo Reuters TV, kasneje pa je postal tudi svetovalec izobraževalnega centra Londonske gospodarske zbornice (London Chamber of Commerce& Industry) v Ljubljani; bil je tudi član Akademije za politične študije iz New Yorka. Je svetovalec številnih uglednih podjetij in ustanov v Sloveniji. Dejaven je tudi v akademski sferi, saj je habilitirani učitelj za področje prava na izobraževalnem centru Gea College in na Fakulteti za management in pravo. Deluje tudi kot pravni svetovalec v najuglednejših slovenskih medijih, kot so Delo (Ona, Svet Kapitala), Dnevnik, Finance, Bančni vestnik, Vzajemnost in še pri mnogih drugih. V okviru svojih dejavnosti med drugim tudi pravno svetuje naročnikom in ponudnikom s področja pravnih vidikov javnega naročanja in izdeluje strokovna pravna mnenja.
dr. Andreja Primec, je izredna profesorica za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Svojo poklicno pot je začela na Višjem sodišču v Mariboru, sprva kot pripravnica, po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa kot strokovna sodelavka. Leta 1993 je postala zunanja sodelavka Katedre za gospodarsko pravo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je kot visokošolska učiteljica zaposlena še danes. Prvenstvena področja njenega znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so gospodarsko pravo, mednarodno gospodarsko pravo, arbitražno pravo, obligacijsko pravo in javna naročila. Je avtorica in soavtorica več pravnih publikacij v slovenskem prostoru. Kot predavateljica sodeluje tudi na različnih strokovnih seminarjih in posvetovanjih. Glavnino stokovnega dela opravlja v okviru aplikativnih projektov preko Inštituta za gospodarsko pravo pri Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.