Danes je 24.3.2023

Najnovejši članki

Elektronsko preverjanje razlogov za izključitev

15.3.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Naročniki lahko po novem razloge za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci preverjate elektronsko in ne več s pisnimi zahtevki. Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za javno upravo sta namreč vzpostavili informacijsko rešitev, ki omogoča elektronsko pridobivanje podatkov v aplikacijo e-Dosje. ...

Podjemna pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)Garancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. PODJEMNA POGODBA ki jo sklepata xxxxxxxxxxxxx kot podjemnik in xxxxxxxxxxxx, sedež___________, davčna številka____________, ki ga zastopa________________ kot naročnik 1.člen: Vsebina pogodbenega razmerja S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo, ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Pisni zahtevek za podrobnejše podatke o elementih ponudbe (vzorec)Garancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. OBČINA NASLOV ZAKONITI ZASTOPNIK Številka: Datum: DOPOLNITEV IN POPRAVA PONUDBE Ob preverjanju vaše ponudbe za pridobitev javnega naročila _____ [2245-6/2019] glede _________ [izgradnje objekta za novo občinsko osnovno šolo] smo opazili naslednje ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Dogovor o sodelovanju med ponudnikom in drugimi subjekti (vzorec)Garancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. PONUDNIK Matična številka Sedež in PODIZVAJALEC Matična številka Sedež sklepata DOGOVOR O SODELOVANJU člen (predmet dogovora) Podizvajalec se zavezuje, da bo na projektu št. ____________ opravil ____________ [vodoinštalaterska dela] . Ponudnik se zavezuje ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Gradbena pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)Garancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. GRADBENA POGODBA s »skupaj določeno ceno« za (navedba gradnje) PREDMET POGODBE 1.člen: Predmet te pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo izvajalca, ki je razvidna iz priloge št. x, ter je podrobno opredeljen v dokumentaciji ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Kupoprodajna pogodba za blago, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)Garancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. KUPEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA DAVČNA ŠTEVILKA Ki ga zastopa: in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ , katerega lastnosti ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Pogodba o sponzorstvu, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)Garancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. SPONZOR MATIČNA ŠTEVILKA SEDEŽ, Ki ga zastopa: in ORGANIZACIJA DAVČNA ŠTEVILKA NASLOV sklepata naslednjo p o g o d b o o s p o n z o r s t v u 1. člen Stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te pogodbe sponzoriranje _________ [podjetja X). Podjetje ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Sklep o varovanju poslovnih skrivnosti v javnem naročilu (vzorec)Garancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. GOSPODARSKA DRUŽBA Naslov Matična številka Zastopnik GOSPODARSKA DRUŽBA na podlagi 2. odstavka 2. člena Zakona o poslovni skrivnosti (Ur. list RS št. 22/19, v nadaljevanju ZPosS) in na podlagi 1. odstavka 35. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil (vzorec) - na primeru občineGarancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. Župan občine ___________ izdaja na podlagi 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: novela ZJN-3B), ki je bil 23. 7. 2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 121/12 in _____. člena Statuta občine __________ [ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Donatorska pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)Garancija

1.3.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. DONATOR MATIČNA ŠTEVILKA SEDEŽ, Ki ga zastopa: in PREJEMNIK DONACIJE MATIČNA ŠTEVILKA SEDEŽ sklepata naslednjo d o n a t o r s k o p o g o d b o 1. člen Donator se zavezuje prejemniku donacije na podlagi te pogodbe izplačati ______ [3.000] € na transakcijski ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Seminar je namenjen vsem, ki vstopajo v pogodbena razmerja – prodajalcem, ponudnikom storitev, izvajalcem gradenj in njihovim naročnikom. Udeleženci se bodo seznanili, kako spremembe cen na trgu vplivajo na spremembe cen pri prodajni, podjemni in gradbeni pogodbi. Prav tako se bodo seznanili s posebnimi instituti kot so cena z izrecnim jamstvom, nepredvidljive okoliščine, ter spremenjene okoliščine. Ker se spremembe dogajajo tudi v drugih pogodbah, smo seminar zasnovali ločeno od vprašanja spremembe cen v gradbeni pogodbi. To vprašanje pa OZ ureja drugače. Torej, če se soočate z dvigi cen dobaviteljev ter na drugi strani obvezujočih pogodbah s strani kupcev, je naš seminar pravi za vas. 

Predavateljica: Petja Plauštajner

Več informacij >>>

Avtorji

Miriam Ravnikar Šurk

univ. dipl. pravnica, ki se z javnim naročanjem ukvarja že vrsto let. Dela kot svetovalka v postopkih javnega naročanja.

dr. Andreja Primec

izredna profesorica za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, eno izmed njenih področij znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so javna naročila. 

Vsi avtorji