Danes je 19.6.2024

Input:

Spremembe dokumentacije in pogodbe o izvedbi javnega naročila

16.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

14.45 Spremembe dokumentacije in pogodbe o izvedbi javnega naročila

mag. Boštjan J. Turk

95. člen ZJN-3: Spremembe dokumentacije in pogodbe o izvedbi javnega naročila

Spremembe pogodb pri izvedbi javnih naročil predstavljajo kompleksen in ključen del postopka javnega naročanja. V skladu z 95. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni le v določenih primerih in pod strogimi postopkovnimi zahtevami. V praksi se pogosto pojavljajo situacije, ki zahtevajo prilagoditev pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, tehničnih zahtev ali drugih dejavnikov. Ključno je, da se pri teh spremembah upoštevajo zakonske določbe, da se preprečijo morebitne pravne in finančne težave ter zagotovi transparentnost in poštenost v postopku javnega naročanja.

95/1. člen ZJN-3 vsebuje pet točk in vsaka izmed njih prinaša določene spremembe in izzive v zvezi s pogodbami o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma.

Prva točka 95/1 ZJN-3 se nanaša na spremembe, ki so vnaprej predvidene v dokumentaciji. Prepoveduje spremembe pogodbe (klavzule oz. opcije), ki bi bistveno spremenile splošno naravo pogodbe ali okvirnega sporazuma, kot je opredeljeno v prvotnem postopku javnega naročanja. Izraz »splošna narava« pogodbe ali okvirnega sporazuma se nanaša na bistvene značilnosti in glavni namen javnega naročila, kot je opredeljen v prvotnem postopku javnega naročanja.

Druga točka 95/1 ZJN-3 se nanaša na dodatna gradbena dela, storitve ali dobava blaga. Omogoča spremembo pogodbe za dodatna gradbena dela, storitve ali dobavo blaga, če so potrebna in če zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov ter bi povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov naročniku.

Tretja točka 95/1 ZJN- 3 se nanaša na spremembe zaradi nastopa nepredvidenih okoliščin. V skladu s to točko se dovoljujejo spremembe pogodbe zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, pri čemer sprememba ne sme spremeniti splošne narave javnega naročila. Izziv tu predstavlja zlasti zagotovitev, da so spremembe resnično posledica nepredvidenih okoliščin in da ne spreminjajo bistva javnega naročila, ter jasno opredeliti, kdaj so spremembe upravičene in kdaj ne.

Četrta točka 95/1 ZJN-3 se nanaša na spremembo izvajalca javnega naročila med izvajanjem: Ta sprememba je običajno