Danes je 19.6.2024

Input:

Samostojna odgovornost ločenih organizacijskih enot ter izvajanje javnih naročil občin in krajevnih skupnosti (24. in 66. člen ZJN-3)

23.5.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 4 minute

Tolmačenje državnega organa številka 430-77/2016/12 navajamo v celoti:

"Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje je prejel več vprašanj, povezanih z razlago določbe tretjega odstavka 24. člena v povezavi s četrtim odstavkom 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3). Predvsem so bile izpostavljene dileme, kako pravilno ravnati pri postopkih oddaje javnih naročil občine in krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) kot ločenih organizacijskih enot, tako glede postopkov oddaje »evidenčnih naročil« kot tudi glede postopkov oddaje javnih naročil nad pragom za uporabo zakona. Izpostavljena je bila tudi prošnja za podrobnejšo razlago določbe, da je organizacijska enota samostojno odgovorna za svoje javno naročilo ter dilema, če in kako določba 66. člena ZJN-3 vpliva na določbo 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZLS).

 ZJN-3 v tretjem odstavku 24. člena določa, da se v primeru, ko ima naročnik ločene organizacijske enote, pri izračunu ocenjene vrednosti upošteva skupna ocenjena vrednost naročil vseh posameznih organizacijskih enot. V kolikor je ločena organizacijska