Danes je 4.3.2024

Input:

Javno naročanje v praksi 5/2022

17.10.2022, Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

Javno naročanje v praksi 5/2022

Spletna klepetalnica, 17. 10. 2022. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk.

 

Pdf lahko prenesete tu.

Je pri sklepanju JN nova praksa glede cenovne politike? Ali še uporabljamo določila glede fiksnosti cen, oz. kaj se priporoča zdaj? Kako vključiti razne dodatke: energetski dodatek, rast cen v povezavi z rastjo borznega indeksa za zemeljski plin ipd.?

Glede cenovne politike ni nekega načelnega dogovora oziroma pravila. Naročnik mora pri oblikovanju možnosti spremembe pogodbe / cene (95. člen ZJN-3) le-te določiti glede na predmet javnega naročila ter, v največji možni meri, določiti pravila tako, da bo spoštoval načelo gospodarnosti. Predlagam, da v sodelovanju z ekonomisti pripravite različne modele glede dejavnikov in posledično izberete za vas najbolj ugodnega.

 

Imamo sklenjenih nekaj starih pogodb za občasne dobave/storitve, pogodbe so še veljavne, saj so sklenjene do preklica/za nedoločen čas. Ugotovili smo, da smo pri nekaterih, v npr. 7-ih, 8-ih letih, s porabo že presegli prag za objavo. Ali moramo izvesti javno naročilo? Ali lahko sklenemo novo pogodbo samo za eno leto?

Da, vsekakor je potrebno takšne pogodbe odpovedati oziroma sporazumno prekiniti in izvesti novo javno naročilo. Obdobje veljavnosti pogodb v ZJN-3 ni določeno in se lahko sklene za eno leto.

 

Pri javnem naročilu smo zahtevali, da ponudnik zagotovi kader z določeno strokovno usposobljenostjo (izobrazba, naziv ...). Ponudnik v svoji ponudbi ni navedel primernega kadra. Ali ponudbo izločimo ali lahko zahtevamo dopolnitev?

Ponudbo morate zavrniti. Dopolnitev v tem delu ni dopustna, saj ponudnik zahtevane informacije ni predložil – torej ne morete zahtevati pojasnila, dopolnitve, ...

 

Vodimo postopek NMV, ponudnik ni predložil ustreznega referenčnega potrdila, ali ga lahko pozovemo k predložitvi novega?

Ne. V kolikor bi bilo potrdilo nejasno ali pomanjkljivo, potem bi bil poziv dopusten. Ker dokazila ni predložil, je šteti, da pogoja ne izpolnjuje in je potrebno ponudbo zavrniti.


Ponudniki v času objavljenega javnega razpisa ne pristajajo več na dikcijo, da zahtevamo fiksnost cen za čas enkratne dobave opreme, saj je v teh časih težko zagotoviti ceno, ker do realne dobave preteče nekaj časa: zaključek postopka, čakanje pravnomočnosti odločitve, podpis pogodbe. Pri proizvajalcu naročijo opremo po podpisu pogodbe. Zaradi navedenega podajajo zahtevo, kot pogoj,  da sploh oddajo ponudbo, da pristanemo na besedilo določbe v pogodbi, da izvajalec krije podražitev do 2 %, dalje pa naročnik, v kolikor v času podpisane pogodbe pride do podražitve pri proizvajalcu, in sicer doplačilo razlike nad 2 % pogodbene vrednosti s priloženimi dokazili. Ali je navedeno sprejemljivo, glede na dosedanjo upoštevanje podražitve nad 10 %, torej do 10 % krije podražitev izvajalec pogodbe, nad 10 % pa naročnik?

Predlagam, da pogodbeno določilo glede spremembe cene oblikujete tako, da bo ustrezno zakonskim določilom OZ. Predvsem pa je pomembno, da v ocenjeni vrednosti JN že upoštevate morebitne podražitve. Načeloma zaveza za prevzem rizika podražitev do določenega odstotka ni v nasprotju z zakonom (stranki se lahko dogovorita, kako bosta reševali tovrstno situacijo).