Danes je 19.6.2024

Input:

Javno naročanje v praksi 1/2024

11.3.2024, Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

Javno naročanje v praksi 1/2024

Spletna klepetalnica, 11. 3. 2024. Odgovarjala je odvetnica Miriam Seliškar.

 

PDF lahko prenesete TUKAJ>>

Naročnik je v letu 2021 izvedel javno naročilo za vzdrževanje opreme. Obstoječi ponudnik bo prodal in prenesel vse pravice in obveznosti iz svoje prodajnega programa na novega ponudnika, vključno s prenosom vseh pogodb o izvedbi javnih naročil. Predmet prenosa so tudi nekateri zaposleni. 4. točka 1. odstavka 95. člena ZJN-3 pravi:

»če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:
- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko tega odstavka;
- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona«

Iz zapisanega sledi, da moramo torej preveriti, ali nov ponudnik izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje. V javnem naročilu smo med drugim zahtevali:

-Gospodarski subjekt je v zadnjih 3 letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel vsaj 2 istovrstna projekta v enaki ali višji vrednosti, kot je ponujena cena izvedbe v EUR brez DDV in
-Ponudnik mora razpolagati z vsaj eno (1) ustrezno usposobljeno osebo, ki ima potrdilo s strani principala za izvajanje dejavnosti.

Ali se s prenosom pravic in obveznosti iz prodajnega programa preneseta tudi zgoraj zahtevana pogoja, ali mora nov ponudnik izpolnjevati in dokazovati zgoraj zahtevana pogoja? Na kakšen datum mora naročnik preverjati izpolnjevanje pogojev v kolikor se s prenosom ne preneseta tudi zgoraj zahtevana pogoja? Verjetno ne na datum postavljenega roka za oddajo ponudbe?

Predlagam, da naročnik preveri, ali je šlo v navedenem primeru za univerzalno pravno nasledstvo. V kolikor da, potem se šteje, da tudi nov gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje. V kolikor ne, potem bo moral nov gospodarski subjekt/prevzemnik izkazati izpolnjevanje pogojev, predlagam, da naročnik izpolnjevanje preverja na datum prenosa tj. vpis v sodni register.

Naročnik je v letu 2022 izvajal nakup medicinske opreme po NMV. Pogodbo z izbranim izvajalcem je podpisal konec januarja 2023. Po primopredaji je