Danes je 19.6.2024

Input:

ZIUOPZP: novosti, ki se nanašajo na javno naročanje

20.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

14.41 ZIUOPZP: novosti, ki se nanašajo na javno naročanje

mag. Boštjan J. Turk

ZIUOPZP  -  novosti, ki se nanašajo na javno naročanje

Državni zbor Republike Slovenije je dne 31. avgusta 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ZIUOPZP). Ta pomemben zakon je bil uradno objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 1. septembra 2023 in začel veljati že 2. septembra 2023.

Od 26. do 31. člena ter v 119. členu ZIUOPZP se nahajajo določbe, ki neposredno zadevajo javno naročanje. Te določbe začasno urejajo naslednje ukrepe:

Izjema od uporabe Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

Za javna naročila, ki so del programa za odpravo posledic naravnih nesreč, ki ga določi vlada v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, velja posebno pravilo do 31. marca 2024, kadar vrednost naročila ne presega tiste vrednosti, ki zahteva objavo v Uradnem listu Evropske unije. To pomeni, da bo naročnik za takšna naročila, ki jih izvaja z namenom pridobitve izvajalcev storitev, gradbenih del ali dobaviteljev blaga za odpravo posledic na stvareh, ki jih je vlada vključila v program odprave posledic nesreč po Zakonu o obrambi pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZOPNN), in če vrednost posameznega naročila ne presega mejnih vrednosti EU, uporabljal pravila za evidenčna naročila.

Izločeni sklopi pri gradnjah

Za vsa javna naročila gradnje, ki se nanašajo na odpravo posledic poplav in plazov iz avgusta 2023, vključno s tistimi, ki so del vladnega programa in imajo vrednost nad določenimi EU mejnimi vrednostmi, ter za naročila gradenj, ki niso del tega programa, vendar so namenjena odpravi istih posledic, velja določba, da