Danes je 3.10.2023

Input:

Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)

30.1.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

14.6 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)

mag. Boštjan J. Turk

Javna naročila na področju obrambe in varnosti so specifična do te mere, da je bilo za njih potrebno sprejeti poseben zakon, ki ta javna naročila urejajo neodvisno od splošnega zakona o javnem naročanju.

V grobem je predmet javnih naročil na obrambnem in varnostnem področju vojaška oprema, njeni sestavni deli ali sklopi, občutljiva oprema, njeni sestavni deli ali sklopi, storitve za specifično vojaške namene, gradnje za specifično vojaške namene, občutljive storitve, občutljive gradnje, naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti, blago, storitve ali gradnje, ki so v kateri koli fazi celotne življenjske dobe vojaške opreme neposredno povezane s to opremo, njenimi sestavnimi deli ali sklopi ter gradnje, blago in storitve, ki so v kateri koli fazi celotne življenjske dobe občutljive opreme neposredno povezane s to opremo, njenimi sestavnimi deli ali sklopi.

Temeljna zahteva ZJNPOV je, da mora sistem naročanja ter njegovo izvajanje temeljiti na načelih prostega pretoka blaga, prostega pretoka storitev in svobode ustanavljanja, ter na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki,