Danes je 3.10.2023

Input:

Zahtevek za revizijo (vzorec)

19.12.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

7.7.1 Zahtevek za revizijo (vzorec)

dr. Andreja Primec

Odprite vzorec v Wordu

Vlagatelj zahtevka za revizijo:

............................................ ,

naslov:............................................ ,

matična številka:............................................ ,

ID številka za DDV:........................................... ,

ki ga zastopa zakoniti zastopnik:………………………………,

ki ga zastopa pooblaščenec (npr. odvetnik): ..............................................,

(v tem primeru je treba priložiti tudi original pooblastila, podpisanega po zakonitem zastopniku)

kontaktna oseba vlagatelja:

Naročnik:

............................................ ,

naslov:............................................ ,

matična številka:............................................ ,

ID številka za DDV:............................................ ,

ki ga zastopa direktor:..........................................

Predmet javnega naročila: Javno naročilo za –........................................................................................–

Oznaka javnega naročila: JN .............../............... z dne ............... (vaša številka: ................................)

/ Oznaka odločitve o oddaji javnega naročila: .................................................

/ Oznaka odločitve o priznanju sposobnosti: ......................................................

ZAHTEVEK ZA REVIZIJO

/in predlog za zadržanje postopka javnega naročanja (opomba: opcijsko)

- taksa v znesku ............... EUR plačana (višina takse je določena v 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Ur. l. RS št. 43/2011, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju ZPVPJN),

- pooblastilo priloženo (v primeru, če ima vlagatelj v predrevizijskem ali revizijskem postopku pooblaščenca, je zahtevku obvezno treba priložiti pooblastilo v originalu!)

- potrdilo o plačilu takse priloženo.

- 2 izvoda

- ............... (število) prilog

1. Aktivna legitimacija:

Vlagatelj pojasnjuje, da je v skladu s 14. členom ZPVPJN aktivno legitimiran oziroma upravičen za vložitev zahtevka za revizijo, saj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in je dvignil razpisno dokumentacijo z interesom, da odda konkurenčno ponudbo ter mu je (ali bi mu lahko) zaradi domnevne kršitve naročnika v predmetnem postopku javnega naročanja nastala škoda (verjetnost nastanka