Danes je 21.9.2023

Input:

Vprašanja naročnikov in ponudnikov s področja razpisne dokumentacije (1. del)

9.9.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Zanima me, če se lahko v postopku male vrednosti v celoti izognemo predložitvi ESPD oziroma, če lahko zahtevamo lastno izjavo tudi za podizvajalce?

Da.

Kako ravna naročnik v zgornjih primerih, če ponudnik navedenih delov ponudbene dokumentacije ni označil kot zaupno oziroma ni predložil sklepa o poslovni skrivnosti?

Glede na to, da ZJN-3 širi pojem >>javni podatki<< (glede na ZJN-2, kjer je bila iz dela tehničnih specifikacij javni podatek zgolj količina) tudi na specifikacije, bi bilo za razumeti, da se lahko razkrijejo vsi tehnični podatki, tudi če ponudnik te podatke označi kot zaupne oziroma predloži sklep o poslovni skrivnosti.

V ESPD obrazcu je potrebno navesti internetni naslov, kjer lahko naročniki pridobijo javno dostopne podatke o ponudniku (npr. kazenska evidenca, plačilna sposobnost ponudnika). Zanima me, kateri internetni naslov je potrebno zapisati?

Navedene informacije še niso elektronsko dostopne, zato tudi internetnega naslova ni mogoče zapisati.

Ali je naročnik pri poslovni skrivnosti dolžan spoštovati sklep ponudnika, ki vsebuje natančno popisane dele ponudbe, ki se obravnavajo kot zaupno (če seveda predstavljajo poslovno skrivnost), četudi posamezne strani niso označene z žigom zaupno?

Da.

Ali je 24 urni rok za predložitev dokazil najugodnejšem ponudniku ustrezen (79/7 ZJN-3)? Kaj še je potrebno predložiti veliko število dokazil?

Rok se zdi nekoliko kratek, vsekakor pa je ustreznost roka odvisna od dokazil in časa, ki je potreben za njihovo pridobitev.

Ali je potrebno skleniti aneks k pogodbi (JNMV) za več/manj in dodatna dela, kljub temu, da so te v okviru 10 % nepredvidenih del, ki jih prvotna ponudba že vključuje (končni znesek situacij predvidoma ne bo šel čez pogodbeno vrednost). Zanima pa me tudi, ali je dovolj pri več in dodatnih delih (JNMV) samo podpis in izjava nadzornega, da so cene in količine preverjene, ali je potrebno priložiti tudi drugo ponudbo (glede na to, da postopka s pogajanji za dodatna dela zakonodaja ne vključuje več)?

V kolikor je pogodba sklenjena "na izmere", ne. Če ostaja vrednost nespremenjena, mislim, da aneks ni potreben. Druge ponudbe ne potrebujete.

Ali pri trajajočih storitvah (nor. tri leta) lahko naročnik že v razpisni dokumentaciji predvidi podaljšanje pogodbe po izteku obdobja?

Lahko, vendar mora v ocenjeno vrednost JN všteti tudi obdobje morebitnega podaljšanja.

Ali lahko pri oddaji ponudbe v razpisni dokumentaciji - vzorec pogodbe nasprotujemo navedbam oziroma zapisanemu, v kolikor naročnik v vzorcu pogodbe navaja prevelike oziroma nerealne zahteve (višina pogodbene kazni, višina zavarovalne police)?

Naročnika lahko na neprimerne zahteve v vzorcu pogodbe opozorite v fazi vprašanj na portalu javnih naročil.

Ali ZJN-3 izrecno navaja in zahteva sklenitev pogodbe z nominiranim podizvajalcem, v primeru pridobitve posla in sklenitve pogodbe z glavnim ponudnikom?

Pridobili smo posel, imamo nominiranega podizvajalca. Ali moramo skleniti pogodbo in jo predati naročniku? ZJN-2 je to namreč zahteval.

Da.

Ali je potrebno aneks, ki vključuje samo navedbo novih podizvajalcev, tudi objaviti na portalu JN?

Da.

KPK vodi evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o