Danes je 24.5.2024

Input:

Vladni predlogi sprememb Zakona o javnem naročanju

3.5.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

14.26 Vladni predlogi sprememb Zakona o javnem naročanju

Odv. Miriam Ravnikar Šurk

Avtorica izrecno opozarja, da gre za vladno gradivo, ki se lahko v Državnem zboru tudi (bistveno) spremeni!

Vlada Republike Slovenije je v zakonodajni postopek vložila predlog sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). V prispevku bomo opozorili le na nekatere predlagane spremembe, saj bo za celovit pregled dovolj časa po sprejemu zakon, ki naj bi začel veljati 1. 1. 2022.

S predlagano spremembo Ministrstvo za javno upravo ne bo več odločalo o status (javnega) naročnika, pač pa bo to v obliki reševanja predhodnega vprašanja prepuščeno Državni revizijski komisiji v revizijskem postopku.

Trenutno tj. do 31. 12. 2021 zaradi epidemije Covid-19 veljajo višje mejne vrednosti glede uporabe ZJN-3, s spremembo pa naj bi bile te vrednosti na splošnem področju tudi zakonsko višje in sicer: za blago, storitve in projektne natečaje enako ali višje od 40.000 eurov ter za gradnje enake ali višje od 80.000 eurov. Med ti. evidenčna javna naročila so na novo uvrščena še javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena tega zakona, ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena ZJN.

Nove izjeme v 27. členu ZJN-3 (dodane 15. do 18. točka), za katere se zakon ne uporablja, so:

  • - javna naročila na splošnem področju, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam, pod pogojem, da naročnik ne uživa nobenih posebnih ali izključnih pravic v zvezi s prodajo ali dajanjem predmeta takih javnih naročil v najem, drugi subjekti pa ga lahko prosto prodajo ali dajo v najem pod enakimi pogoji kot naročnik, če vrednost