Danes je 19.6.2024

Input:

Tolmačenje DKOM odločbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

21.11.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

7.8.12 Tolmačenje DKOM odločbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

Tolmačenje revizijskega postopka zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – celotno odločbo DKOM si lahko preberete TUKAJ.

ODLOČITEV DKOM št. 018-176/2017-4 z dne 25. 09. 2017: zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila št. 430-11/2017/7 z dne 24. 07. 2017; postopek naročila male vrednosti.


VSEBINA:

  • - ker ponudnik v predračunu ni navedel vrednosti za vse postavke predmeta javnega naročila, se šteje, da vseh del ni ponudil;
  • - opis predmeta javnega naročila s tehničnimi specifikacijami.

REVIZIJSKI RAZLOGI VLAGATELJA ZAHTEVKA:

  • - manjkajoča dela iz ponudbenega predračuna niso vključena v ponudbo izbranega ponudnika;
  • - istovrstnost del (enakovrstna storitev).

IZ OBRAZLOŽITVE DKOM:

Ponujen obseg predmeta javnega naročila

Naročnik je od ponudnikov zahteval, da v predračunu upoštevajo vse stroške, te stroške pa morajo prikazati ločeno in zanje predložiti specifikacijo. Stroškov, ki v specifikaciji niso navedeni, izbrani ponudnik očitno ni upošteval pri pripravi ponudbe, kar pomeni, da storitev, ki v specifikaciji niso navedene, ne ponuja. Skupna ponudbena cena (izbranega ponudnika) vključuje tisto, kar je navedel v specifikaciji vseh cen. Iz analize ponujenih del, kot izhaja iz specifikacije stroškov izbranega ponudnika in zahtev naročnika iz specifikacije del, izhaja, da izbrani ponudnik ni ponudil nekaterih postavk (npr. iz točk 3.5, 3.7, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 in 6). Po mnenju vlagatelja to pomeni, da navedena manjkajoča dela niso vključena v ponudbo izbranega ponudnika.

V zvezi s specifikacijo del izbrani ponudnik navaja, da njena vsebina ni bila obvezna, da ni bila predpisana njena oblika, prav tako nikjer ni bilo določenih količin. Ker vsebina specifikacije ni bila nikjer določena, jo je lahko ponudnik naredil na svoj način, z izpolnitvijo obrazca 2 pa se je vsak ponudnik zavezal, da bo vsa dela izvedel za ceno, ki je navedena na obrazcu. Priloga 1 je lahko le okviren temelj za specifikacijo, saj nikjer niso navedene količine posameznih del. Šele če bi bile dodane količine, bi