Danes je 22.7.2024

Input:

Tolmačenje DKOM odločbe: Občina Hrpelje-Kozina

17.11.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

7.8.10 Tolmačenje DKOM odločbe: Občina Hrpelje-Kozina

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

Tolmačenje revizijskega postopka zoper ravnanje naročnika Občina Hrpelje-Kozina – celotno odločbo DKOM si lahko preberete TUKAJ.

ODLOČITEV DKOM št. 018-166/2017-4 z dne 13. 09. 2017: zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika št. 430-5/2017-18, z dne 25.07.2017; odprti postopek.

VSEBINA:

  • - sklicevanje na kapacitete tretjih;
  • - neizpolnjevanje referenčnih pogojev;
  • - subjekt, ki zagotavlja kadre za izpolnjevanje zahtev glede poklicnih izkušenj, mora biti naveden kot podizvajalec;
  • - izpolnjevanje ESPD obrazca;
  • - istovrstnost del/delovnih izkušenj kadrov.

REVIZIJSKI RAZLOGI VLAGATELJA ZAHTEVKA:

  • - izbrani ponudnik ni navedel gospodarskega subjekta kot podizvajalca, čeprav se je skliceval na njegovo »referenco« in mu ni dodelil več kot 50% posla, čeprav je naročnik to zahteval;
  • - nepravilno izpolnjen ESPD obrazec: v točki II.A (namenjen vnosu podatkov o morebitni skupni ponudbi (in ne ponudbi s podizvajalci) kot partnerja navedel družbo Strabag d. o. o., to družbo pa je navedel tudi v točki II.C, ki je namenjena navedbi podizvajalcev;
  • - izpolnjevanje zahtev naročnika glede kadrov, opreme in referenc.

IZ OBRAZLOŽITVE DKOM:

Izbrani ponudnik ni v celoti izpolnil ESPD obrazca, iz njega ni mogoče ugotoviti, ali družba Strabag d. o. o. nastopa v vlogi partnerja ali podizvajalca. Ker družba Strabag d. o. o. ne participira niti kadra niti tehnične opreme, je navedena zgolj navidezno oziroma z namenom izpolnitve referenčnega pogoja. Iz pregleda ESPD obrazca za družbo Strabag d. o. o. je razvidno, da sodeluje z drugimi gospodarskimi subjekti (to je z družbo Godina d. o. o.), s čimer nakazuje, da nastopa kot partner, hkrati pa dodaja, da nastopa kot podizvajalec. Izbrani ponudnik je v zvezi z referenčno zahtevo (Referenca za izvajanje letnega vzdrževanja cest in Referenca za zimsko službo) navedel referenčne posle družbe Strabag d. o. o., ki jih je izvedla za Občino Domžale in Občino Mengeš. Posledično bi moral izbrani ponudnik glede na naročnikove zahteve navesti, da bo več kot 50 % delež posla družba Strabag d. o. o. tudi izvedla. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da bodo vsa dela izvajali zaposleni kadri izbranega ponudnika in oseba T. M., ki je zaposlena pri CVO d. o. o., Ljubljana. Izbrani ponudnik prav tako razpisanih del ne bo izvajal niti z enim kosom mehanizacije družbe Strabag d. o. o., kar pomeni, da gre za fiktivno navedbo podizvajalca, zgolj z namenom izpolnitve referenčnega pogoja.

Naročnik je