Danes je 24.3.2023

Input:

Še o rokih za vložitev zahteve za revizijo zoper dokumentacijo o oddaji javnega naročila (zadeva št. št. 018-069/2022)

25.10.2022, Vir: odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

ŠE O ROKIH ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA REVIZIJO ZOPER DOKUMENTACIJO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Odv. Miriam Ravnikar Šurk

 

 

O čem je odločala Državna revizijska komisija v zadevi št. 018-069/2022 (sklep z dne 28. 7. 2022)? Morda se bo zdelo čudno, da je beseda tekla o roku za vložitev zahtevka za revizijo, saj so zakonske določbe jasne in se že precej časa niso spreminjale, pa vendarle …

 

Prvi odstavek 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) določa: »Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih