Danes je 19.6.2024

Input:

Pregled vprašanj, ki jih naročniku postavljajo ponudniki o ESPD obrazcu (vir: e-naročanje)

23.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

10.7 Pregled vprašanj, ki jih naročniku postavljajo ponudniki o ESPD obrazcu (vir: e-naročanje)

mag. Nataša Jeršič

Ponudnik sprašuje naročnika, ki je objavil naročilo male vrednoti, če lahko objavi obrazec ESPD.

Naročnik odgovarja, da pri NMV ni obvezna uporaba ESPD obrazcev.

Uporaba ESPD v postopku naročila male vrednosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja zaradi skrajne nujnosti in nepredvidljivosti naročila ni obvezna in lahko naročnik predvidi oziroma sprejme običajno lastno izjavo, ki jo bodisi oblikuje sam ali obliko prepusti ponudnikom.

Ponudnika zanima, kako se izpolni ESPD v delu, ki se nanaša na referenčne posle in priloži dokazila v obliki potrjenih referenčnih potrdil na obr-C1. Zanima ga tudi, kateri del ESPD dokumenta se nanaša na referenčne posle oziroma katere podatke v ESPD naj bi izpolnili vezano na referenčne posle?

Naročnik odgovarja, da »ponudniki v skladu z razpisno dokumentacijo priložijo referenčni seznam in dokazila v obliki originalnih referenc (glej Poglavje 3. razpisne dokumentacije , točka 3.4, alineja 1.). ESPD obrazec izpolnijo v tistem delu, kjer in če obrazec to zahteva.«

Naročnik lahko ESPD pripravi tako, da gospodarski subjekt v Delu IV Pogoji za sodelovanje, točka a skupna navedba za vse pogoje sodelovanja odgovori z »da« ali »ne«, kar pomeni, da naročnik ne pripravi točk A, B, C in D iz tega dela, ki bi jih moral ponudnik izpolniti. S potrditvijo odgovora »da« ponudnik potrdi izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije in v skladu z razpisno dokumentacijo izpolni referenčni seznam in priloži ustrezna dokazila kot je zahtevano v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Ponudnika zanima tudi, kako izpolniti ESPD v delu, ki se nanaša na