Danes je 24.6.2024

Input:

Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil (vzorec) - na primeru občine

5.11.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

15.7 Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil (vzorec) – na primeru občine

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

Župan občine ___________ izdaja na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in _____. člena Statuta občine __________ [mesto, kjer se Statut nahaja].

P R A V I L N I K

o oddaji evidenčnih javnih naročil v občini ___________

1.člen

Občina ________ oddaja javna naročila na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in na podlagi tega pravilnika.

2.člen

Ta pravilnik določa oddajanje javnih naročil manjših vrednosti, kamor sodijo:

  • - naročila blaga in storitev, katerih vrednost ne presega 10.000€,
  • - gradnje infrastruktur, katerih vrednost ne presega 50.000€.

Zgoraj navedene mejne vrednosti so vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV).

3.člen

Naročnik mora pri oddaji javnih naročil spoštovati temeljna načela javnih naročil ter gospodarno in učinkovito porabiti dodeljena proračunska sredstva. Pri izvrševanju pogodb v zvezi z javnim naročanjem mora izkazati ustrezno skrbnost.

Dodeljena sredstva