Danes je 23.6.2024

Input:

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (komentar)

27.3.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

14.5 Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (komentar)

mag. Boštjan J. Turk

S prvim aprilom letos se bo torej začel uporabljati 37. člen zakona o javnem naročanju, ki določa, da se odslej vsa javna naročila, razen nekaterih izjem, oddajajo izključno v elektronski obliki, oddajanje po navadni pošti pa ne bo več možno.

Že pred tem pa je bil sprejet Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, ki določa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema javnega naročanja. Ta predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah, način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način in nabor predložitve drugih dokazil s strani kandidata ali ponudnika, način zavarovanja osebnih podatkov, ter tudi način določanja pooblaščenosti za vpogled ali prenos podatkov.

Pomembno je, da se bodo lahko podatki iz zbirke podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah uporabljali izključno za preveritev ponudb. V zbirki pa bo lahko naročnik izvedel vpogled le v tiste podatke iz uradne evidence, ki so potrebni za preverjanje ponudbe v posameznem postopku javnega naročanja, pa še to pod pogojem,