Danes je 16.7.2024

Input:

Postopek javnega naročanja

6.9.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite TUKAJ.

Zanima me, ali lahko naročnik v razpisni dokumentaciji kot obdobje veljavnosti referenc določi daljše obdobje od 5 let za gradnje (oziroma 3 let za storitve oziroma blago)?

Da, glede na predmet javnega naročila naročnik lahko upošteva daljše obdobje.

Zanima me, kaj storiti, ko ponudbena vrednost presega ocenjeno vrednost predmeta naročila oz. ko ponudba presega zagotovljena sredstva naročnika. Kolikšna odstopanja vrednosti so po zakonu še dopustna?

Če ponudbena vrednost presega naročnikova zagotovljena sredstva, je ponudba nedopustna (29. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-3) in jo mora naročnik izločiti. Če presega zgolj ocenjeno vrednost in je naročnik izvedel postopek, ki glede vrednosti ustreza tudi ponudbeni vrednosti, lahko naročilo odda. Če pa je naročnik npr. izvedel naročilo male vrednosti, ponudbena cena pa presega mejo za NMV, potem mora naročnik ne glede na višino zagotovljenih sredstev postopek ustaviti in začeti novega.

Zanima me, kako po vašem mnenju pravilno objaviti čistopis razpisne dokumentacije, ki temelji na odločitvi DKOM (gre za nadaljevanje postopka na podlagi odločitve DKOM, tako da naročnik izloči določeno zahtevo). Vprašanja in odgovori v postopku do vložitve revizijskega zahtevka so sestavni del razpisne dokumentacije, zato se nam zastavlja vprašanje, na kakšen način jasno opredeliti, kateri odgovori glede na odločitev DKOM niso več relevantni.

Da, zaradi jasnosti razpisne dokumentacije predlagam, da objavite čistopis (lahko tudi z obrazcem popravki).

Kakšna je višina takse za revizijski zahtevek na odločitev o sklenitvi okvirnih sporazumov, pri čemer se oddaja blago več skleniteljem brez ponovnega odpiranja konkurence (ponudbeni predračuni s cenami so za celo obdobje okvirnega sporazuma že dani, naročilo oddamo vsakokrat najugodnejšemu ponudniku)?

Če je naročnik hkrati tudi oddal (posamezno) naročilo, potem se odmeri 2% od vrednosti z DDV. Če pa je zgolj sklenil okvirni sporazum, potem je taksa 1.000,00 evrov.

Ali lahko naročnik ne upošteva obdobja mirovanja, če je prejel samo eno dopustno ponudbo?

Ne, na temelju