Danes je 22.7.2024

Input:

Pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

5.7.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

13.4 Pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

mag. Boštjan J. Turk

Zanima me, ali je v skladu z ZJN-3, da naročniki v razpisni dokumentaciji pri predmetu javnega naročila: Servisiranje in popravila vozil znamke VW, FORD in MB, v predračunu in ostali razpisni dokumentaciji navedejo, da morajo ponudniki zagotavljati lokacije za servisiranje vozil v neposredni bližini sedeža naročnika, oziroma LOKACIJE NE SMEJO BITI ODDALJENE OD TE LOKACIJE ZA VEČ KOT 40 KILOMETROV.

Zanima me, ali se ponudniki lahko pritožijo na vsebino razpisne dokumentacije, z dejstvom, da se na omenjeni lokaciji (40 kilometrov od sedeža naročnika) nahaja le en pooblaščen servis posamezne znamke vozila in je razpisna dokumentacija prirejena za točno določenega serviserja pooblaščenega serviserja ?

Ob pregledu več razpisnih dokumentacij objavljenih na portalu javnih naročil za omenjen predmet javnega naročila, ima večina naročnikov določeno največjo oddaljenost števila kilometrov servisne delavnice ponudnika od sedeža naročnika (od 15 pa do 40 kilometrov). Nikjer nisem zasledil, da bi se kdo od ponudnikov pritožil na ta pogoj, oziroma zahtevo naročnika. V primeru, da mislite, da je to nezakonito in ne spoštuje načel ZJN-3, ali je možna kot ena izmed opcij, da se ponudnikom omogočita dve možnosti, in sicer, da v razpisni dokumentaciji pod točko LOKACIJA OPRAVLJANJA STORITEV napiše naslednje besedilo (ponudniki izpolnijo in obkrožijo eno izmed možnosti):

  1. Storitve servisiranja in vzdrževanja vozil bomo izvajali na lokaciji ______________ (op. točen naziv in naslov lokacije), ki je od sedeža naročnika ____________ oddaljena ________ kilometrov (največja oddaljenost 40 kilometrov)

ali

  1. Ker je sedež naše lokacije _______________ (op. točen naziv in naslov lokacije ponudnika) od sedeža naročnika c sklopu 1 oddaljen ___________ km (več kot 40 kilometrov) bomo storitev servisiranja in vzdrževanja vozil izvajali na način, da bomo vozilo, ki bo predmet popravila prevzeli in popravljenega oddali na lokaciji naročnika tj. __________

Pri večini naročnikov se v razpisni dokumentaciji poleg besedila: “Maksimalna oddaljenost lokacije servisne delavnice ponudnika od naročnika je ____ km. Oddaljenost se določi s pomočjo javnega dostopnega spletnega orodja na naslovu http://zemljevid.najdi.si, funkcija iskanje poti, izbira najkrajša pot z avtom. Oddaljenost se omejuje zaradi stroškov, ki nastanejo pri prevozu vozil na servis ter nazaj in ogledov popravil s strani naročnika ter občasne kontrole izvajanja pogodbenih obveznosti.

Če zaključim, kot merilo v razpisni dokumentaciji bi uporabil najnižjo ceno predračuna (za vsak sklop posebej: VW, FORD in MB). V predračunu bi določil