Danes je 24.5.2024

Input:

Pogodba o sponzorstvu, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

1.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 1 minuta

18.5 Pogodba o sponzorstvu, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

SPONZOR

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ,

Ki ga zastopa:

in

ORGANIZACIJA

DAVČNA ŠTEVILKA

NASLOV

sklepata naslednjo

p o g o d b o o s p o n z o r s t v u

1. člen

Stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te pogodbe sponzoriranje _________ [podjetja X).

Podjetje bo pridobljena sredstva namenilo za