Danes je 22.7.2024

Input:

Podjemna pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

1.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

18.3 Podjemna pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

PODJEMNA POGODBA

ki jo sklepata xxxxxxxxxxxxx kot podjemnik in xxxxxxxxxxxx, sedež___________, davčna številka____________, ki ga zastopa________________ kot naročnik

1. člen: Vsebina pogodbenega razmerja

S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo, da bo podjemnik za naročnika opravljal storitve _____________________(redno vzdrževanje električne napeljave in električnih aparatov v poslovni stavbi), naročnik pa mu bo za to plačeval znesek v višini______________EUR.

2. člen: Javno naročilo

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne ___________objavil javno naročilo________________št. objave na portalu javnih naročil____________, da je naročnik dne _______________ponudniku (podjemniku) poslal povabilo k oddaji ponudbe, da je ponudnik (podjemnik) dne__________naročniku poslal ponudbo, ki jo je naročnik sprejel. Če so izpolnjeni