Danes je 29.9.2023

Input:

Obrazložitev DKOM odločbe: Občina Lendava

24.2.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

7.8.14 Obrazložitev DKOM odločbe: Občina Lendava

mag. Boštjan J. Turk

OBRAZLOŽITEV ODLOČBE DKOM – ZADEVA 018-189/2020 Občina Lendava

DKOM je v tej zadevi, ki se je nanašala na javno naročilo s področja gradbeništva, obravnavala zahtevo vlagatelja, ki je zatrjeval, da naročnik ni pravilno ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna, saj da ima vrsto pomanjkljivosti. Izbrani ponudnik naj bi predračun izpolnjeval samovoljno in v nasprotju z navodili naročnika, zaradi česar naj bi bili zneski v postavkah za »razna nepredvidena dela« v vseh poglavjih predračuna napačni. Izbrani ponudnik naj bi v vseh teh postavkah navedel napačen skupni znesek, od katerega se je obračunal določen odstotek nepredvidenih del, zato je napačna tudi vrednost nepredvidenih del in vrednost vseh nadaljnjih postavk. Posledično tako pripravljene ponudbe naročnik ni mogel primerjati z ostalimi ponudbami.

Izbrani ponudnik je na to odgovoril, da so bila navodila za izpolnjevanje predračuna v določenem delu zelo različna in na nekaterih mestih nejasna, in, da je predračun