Danes je 21.9.2023

Input:

Novi ZJN-3A

16.10.2018, Vir: mag. Boštjan J. TurkČas branja: 4 minute

Novosti, ki jih uvaja ZJN-3A

 

Odgovarjal je mag. Boštjan J. Turk, 16. 10. 2018

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj>>

Zanima nas, kaj pomeni razvezni pogoj za že sklenjene pogodbe – jih moramo spreminjati?

 

Razvezni pogoj je novost, ki jo je uvedel ZJN-3A in pomeni to, da se pogodba, ki jo je naročnik sklenil z določenim ponudnikom, lahko razveže (taka pogodba se torej razveže, ne velja več), če je naročnik seznanjen, da je na strani ponudnika (izvajalca, njegovega podizvajalca) prišlo do določenih kršitev.

 

Kaj moramo kot naročnik storiti, če pri preverjanju ugotovimo, da  ponudnik krši nove obveznosti? Se takoj sproži nov postopek javnega naročila?

 

Če ste kot naročniki seznanjeni, da je denimo sodišče s pravnomočno odločbo ugotovilo kršitev obveznosti na strani ponudnika (ali njegovega podizvajalca) na področjih okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali, če ste kot naročnik seznanjeni, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi, denimo v zvezi s plačilom za delo, potem velja pogodba razvezano z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, kot naročniki pa morate začeti nov postopek oddaje javnega naročila nemudoma, vendar najkasneje v 30. dneh od seznanitve s kršitvijo. Če na začnete novega postopka JN, se šteje, da je