Danes je 22.7.2024

Input:

Nedopustna ponudba po novem ZJN-3

8.4.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:03:32

Poglavja

Po sprejemu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) predstavljamo nedopustno ponudbo po novem zakonu in opozarjamo, na kaj morate biti pozorni.

Odvetnica Maja Prebil na začetku pojasni primerjavo med prejšnjim ZJN-2 in novim ZJN-3, kaj ti prejšnji zakon je poznal pojem popolne ponudbe, novi zakon pa tega pojma ne pozna, temveč le pojem dopustna ponudba. Predavateljica tako predstavi, kaj je definicija dopustne ponudbe po ZJN-3, nato pa nadaljuje s predstavitvijo razlogov za izključitev po novem zakonu, kjer opozori na pomembne informacije, ki jih morate poznati.

Nadaljuje s pogoji za sodelovanje, kjer tudi obrazloži, za koga veljajo pogoji, in se ustavi tudi pri dokazilih ponudnikov. Na kratko izpostavi tudi ESPD – enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila in njegove prednosti.

V zadnjem delu je govora o pregledu ponudb in preverjanju obstoja ter vsebine podatkov, predavateljica pa obravnava tudi pojasnjevanje, dopolnjevanje in spreminjanje ponudb ter, enako kot skozi celotnen seminar, navaja in opozarja, kaj je pomembno in na kaj morate biti pozorni.

 

Kazalo vsebine:

  • Popolna ponudba po ZJN-2 in dopustna ponudba po ZJN-3
  • Razlogi za izključitev
  • Pogoji za sodelovanje
  • Dokazila
  • ESPD in prednosti ESPD
  • Pregled ponudb ter preverjanje obstoja in vsebine podatkov
  • Pojasnjevanje, dopolnjevanje in spreminjanje ponudb

 

Predavatelj:

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o., in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika kakor tudi s teoretičnega vidika. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.