Danes je 16.7.2024

Input:

Napotki za šole pri javnih naročilih prehrane

8.4.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

17.2 Napotki za šole pri javnih naročilih prehrane

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

Ne zgolj za šole, tudi za druge institucije, v okviru delovanja katerih je potrebno zagotavljati prehrano (vrtci, bolnišnice, domovi za starejše, zapori) je pomembno, da upoštevajo določilo osmega odstavka 84. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3, ki pravi: »Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil se prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (na primer sezonsko pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način ipd.), živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil ter živila, ki so trajnostno pridelana in predelana in je zagotovljena višja kakovost živil z vidika večje svežine ali nižjih okoljskih obremenitev pri prevozu.«.

Ne le sama svežina ekoloških živil, pač pa tudi nižja okoljska obremenitev pri prevozu (lokalna nota) sta pomemben dejavnik, ki ga mora upoštevati naročnik pri pripravi javnega naročila dobave živil.

Javna naročila ekoloških živil: praksa naročnikov

V prispevku bom skušala predstaviti najpomembnejše elemente javnega naročila ekoloških živil, kot ta izhajajo iz prakse naročnikov.

Večina naročnikov se zaradi narave predmeta javnega naročila (sukcesivna dobava, kjer količin ni mogoče natančno določiti) odloči za izvedbo postopka, ki se zaključi s sklenitvijo okvirnega sporazuma in, v večini primerov, s ponovnim odpiranjem konkurence v določenih časovnih intervalih. Okvirni sporazum lahko naročniki na splošnem področju, kamor sodijo tudi šole, sklenejo za obdobje štirih let. Naročniku se tako ni potrebno vsako leto znova ukvarjati z izvedbo celotnega