Danes je 29.6.2022

Input:

Napotki za knjižnice pri javnem naročanju

14.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

17.6 Napotki za knjižnice pri javnem naročanju

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) med naročnike na splošnem področju v 9. členu uvršča druge osebe javnega prava ter v četrtem odstavku citiranega člena dodatno pojasnjuje, da sodijo v to skupino (tudi) javni skladi, javne agencije, javni zavodi in javni gospodarski zavodi. Knjižnice po svoji organizacijski oblikovanosti sodijo med javne zavode. Po določbah Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) opravljajo knjižnice javno službo, njihovi ustanovitelji pa so praviloma občine – vsaj kar se splošnih knjižnic tiče.

Na temelju četrtega odstavka devetega so knjižnice pri izvajanju postopkov javnega naročanja samostojne, vsekakor pa lahko za izvedbo postopkov pooblastijo drugega javnega naročnika. Za knjižnice veljajo glede objave in izbire vrste postopka pravila na splošnem področju javnega naročanja.

O osrednji dejavnosti