Danes je 30.11.2023

Input:

Napotki za državno upravo pri javnih naročilih storitev

8.4.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

17.3 Napotki za državno upravo pri javnih naročilih storitev

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) kot javno naročilo storitev opredeljuje tisto javno naročilo, katerega predmet je izvajanje storitev, pri tem pa izrecno izvzame tiste storitve, ki po 2. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-31 sodijo med javna naročila gradenj.

Posebnost, ki obvezuje naročnike storitev

Najbolj klasični primeri javnih naročil storitev so tako, a vsekakor ne izključno, svetovanja na različnih področjih. Naj takoj opozorim na pomembno posebnost, ki obvezuje naročnike storitev in je zapisana v četrtem odstavku 84. člena ZJN-3: »Za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila. Pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena tega zakona naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike.«. Tudi v svoji praksi se glede javnih naročil največkrat srečujem z vprašanjem glede določitve in opisa meril. V prispevku sicer ne bom odgovorila na vsa vprašanja, poskušala pa bom opozoriti na nekaj pomembnih izhodišč.

Razpisna dokumentacija

Ko torej pripravljate dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (ali splošno bolj poznan izraz: razpisna dokumentacija), morate poleg vseh osnovnih zadev, ki se tičejo samega predmeta javnega naročila, postaviti tudi primerna merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe. V pomoč so vam lahko smernice Ministrstva za javno upravo, ki jih najdete na spletni strani https://ejn.gov.si/sistem/smernice-in-priporocila.html. ZJN-3 določa, da morajo biti merila nediskriminatorna,