Danes je 29.6.2022

Input:

Napotki za domove za starejše občane pri javnem naročanju

14.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

17.5 Napotki za domove za starejše občane pri javnem naročanju

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

Kljub trenutnim zahtevnim razmerah, v katerih svoje poslanstvo izvajajo ustanove, ki skrbijo za starejše občane (v nadaljnjem besedilu DSO), pa morajo (tudi) postopki javnega naročanja še naprej teči kolikor toliko gladko.

Glede na moje skromno in (ne)poznavanje organiziranosti delovanja DSO sem v času priprave tega članka vendarle ugotovila zanimivo podrobnost. DSO so subjekt javnega naročanja, kjer se pri večini dobav blaga uporablja Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19; v nadaljnjem besedilu Uredba). Zakaj? Glede na definicijo zelenega javnega naročanja iz prvega člena Uredbe in opredeljene skupine1 predmetov javnega naročanja (četrti člen Uredbe) mora naročnik upoštevati pravila zelenega javnega naročanja pri večini postopkov.

Zeleno javno naročanje je naročanje, pri katerem naročnik naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti.

V prispevku ne bom opisovala »težav« zelenega javnega naročanja, pač pa bom skušala