Danes je 16.7.2024

Input:

Največje dileme ZJN-3 in predstavitev dodatnih smernic in navodil za javno naročanje

23.5.2017, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:58:09

Poglavja

Novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je v veljavi že več kot leto dni, zato smo pripravili video seminar, v katerem predavateljica Urška Skok Klima predstavlja največje dileme ZJN-3, ki so se pojavile v praksi, in predstavlja dodatne smernice ter navodila za javno naročanje.

Uvodoma predavateljica predstavi  normativno ureditev samega ZJN-3 ter ukrepe, ki so bili sprejeti poleg samega ZJN-3, tukaj se ustavi tudi pri smernicah in pojasni, kaj pomenijo, zakaj so pomembne, kako jih uveljaviti ter kaj vsebujejo.

Video seminar se nadaljuje s predstavitvijo najpogosteje zaznanih težav pri izvajanju ZJN-3  - govora je o obrazcu ESPD, zunanjem svetovanju, podizvajalcih, spremembah pogodb, okvirnem sporazumu, izvajanju javnih naročil občin in krajevnih skupnosti, formalno nepopolni ponudbi, odpravi računske napake, ocenjeni vrednosti ter drobljenju javnega naročila, omenjene pa so tudi zaznane težave glede blaga ali storitve, ki se redno ponavlja, predmetov iste vrste, investicij v gradnje ter meril.

Na koncu predavateljica še odgovori na vprašanja udeležencev in jim poda ustrezne odgovore ter obrazložitve.

 

Kazalo vsebine:

 • Leto dni ZJN-3
 • Smernice
 • Najpogosteje zaznane težave pri izvajanju ZJN-3 ter odgovori nanje
 • ESPD
 • Izjeme ter in-house/zavezanci
 • Zunanje svetovanje in portal
 • Spremembe pogodb
 • Podizvajalci
 • Okvirni sporazum
 • Izvajanje JN občin in KS
 • Formalno nepopolna ponudba (dopolnjevanje/spreminjanje)
 • Odprava računske napake
 • Ocenjena vrednost, drobljenje
 • Blago/storitev, ki se redno ponavlja
 • Predmet iste vrste
 • Investicija v gradnje
 • Merila
 • Vprašanja in odgovori

Opomba: Ta video seminar je v arhivu, ker se je po njegovi objavi spremenila zakonodaja. Kljub temu vsebuje številne praktične informacije. Potrebno je upoštevati, da je bila po objavi video seminarja uveljavljena novela ZJN-3A. Več informacij  na portalu Javno naročanje.

Predavatelj:

Mag. Urška Skok Klima je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov. 

NJVCJDLMZJN.pdf 0.34 MB