Danes je 22.7.2024

Input:

Najemna pogodba med naročnikom in ponudnikom (vzorec)

1.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

15.8 Najemna pogodba med naročnikom in ponudnikom (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

NAROČNIK

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ

in

PONUDNIK

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ

sklepata naslednjo

n a j e m n o p o g o d b o

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na podlagi javnega naročila št. JN00987/2020-03 izbran ponudnik kot najboljši kandidat.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da pogodba ne odstopa v bistvenem od osnutka pogodbe in razpisne dokumentacije.

Ponudnik je lastnik nepremičnine, ki je predmet te pogodbe, kar je vpisano v zemljiško knjigo in katastrsko urejeno.

2. člen

Predmet te pogodbe je poslovna stavba v izmeri 768,9m2, na naslovu Zbiljeva 90, parc. št. 44/6 k.o. Zbilje.

Poslovna stavba sestoji iz 16 poslovnih prostorov v skupni izmeri 499 m2 ter skupnih prostorov v izmeri 269,9 m2, ki obsegajo hodnike, pritličje s kabino za varnostnika, dvigalo in toaletne prostore.

3. člen

Ponudnik se zavezuje prepustiti nepremičnino, ki je predmet te pogodbe, v celoti v rabo naročniku za potrebe izvajanja občinske dejavnosti.

Naročnik se zavezuje prejeto nepremičnino vzeti v najem.

4. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da mesečna