Danes je 22.7.2024

Input:

Način izračuna ocenjene vrednosti v postopkih javnih naročil

16.10.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.2 Način izračuna ocenjene vrednosti v postopkih javnih naročil

Anica Hladnik

Pri javnih naročilih sta za naročnika pomembni dve obliki sredstev, to so zagotovljena sredstva in ocenjena vrednost. Podatek o zagotovljenih sredstvih pomeni višino sredstev, ki jo ima naročnik dejansko na razpolago. Naročnik za javno naročilo ne more porabiti več sredstev, kot jih ima zagotovljenih. Če v postopku javnega naročila pridobi ponudbe, ki presegajo zagotovljena sredstva, jih je dolžan zavrniti, zato je priporočljivo, da so zagotovljena sredstva navedena v razpisni dokumentaciji.

Ocena vrednosti je temeljni podatek, ki ga naročnik potrebuje pred pričetkom izvajanja postopka javnega naročila. Ocenjena vrednost je podlaga za pravilno izbiro postopka javnega naročila. Podatka o ocenjeni vrednosti naročnik ni dolžan objavljati v razpisni dokumentaciji, ga je pa dolžan ustrezno dokumentirati v interni dokumentaciji postopka javnega naročila.

V 66. členu ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju) naročniku nalaga obveznost izračuna ocenjene vrednosti pred pričetkom postopka, same metode izračuna pa opisuje v 24. členu. Naročnik mora pri izvajanju javnih naročil upoštevati vse zakonske zahteve in pripraviti ocenjeno vrednost kot temeljni dokument z vso skrbnostjo in odgovornostjo.

Če pogledamo iz stališča prakse, je potrebno izračun ocenjene vrednosti upoštevati večplastno. Nedvoumno je potrebno enkrat letno preveriti ocenjene vrednosti vseh nakupov blaga, storitev in gradenj ter na podlagi teh vrednostih pripraviti načrt izvajanja postopkov javnih naročil, kar bomo podrobno predstavili v enem od naslednjih prispevkov, tokrat pa vam predstavljamo nekaj praktičnih izkušenj pri pripravi izračuna ocenjene vrednosti.

Izračun ocenjene vrednosti naj bo vedno pisen dokument, ki vsebuje najmanj