Danes je 22.7.2024

Input:

Kupoprodajna pogodba za blago, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

1.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 2 minuti

18.1 Kupoprodajna pogodba za blago, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

KUPEC

SEDEŽ

MATIČNA ŠTEVILKA

DAVČNA ŠTEVILKA

Ki ga zastopa:

in

PRODAJALEC

SEDEŽ

MATIČNA ŠTEVILKA

sklepata naslednjo

p r o d a j n o p o g o d b o

1. člen

Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ , katerega lastnosti so opisane v 2. členu te pogodbe.

Kupec se zavezuje prodajalcu plačati ceno za _____ v višini _____ ___najkasneje 30 dni po sklenitvi te pogodbe.

2. člen

Prodajalec se zavezuje kupcu zagotoviti _____ (predmet) naslednjih lastnosti: [vstavite glede na lastne potrebe]

-

-

3. člen

V primeru, da kupec ob pregledu ugotovi, da ____ (predmet) nima