Danes je 21.9.2023

Input:

KPK glede poslovanja ožjih delov občinske uprave in izključevanja funkcionarjev

12.8.2016, Vir: Komisija za preprečevanje korupcijeČas branja: 3 minute

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je prejela elektronsko sporočilo, v katerem občina navaja, da nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 4. odstavku 66. člena določa, da postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občin (krajevne skupnosti), izvaja občina. S tem v zvezi občina sprašuje, ali lahko, glede na to, da občina samo izvaja postopek javnega naročanja, krajevna skupnost pa je tista, ki dejansko posluje z izvajalcem, krajevna skupnost še naprej posluje s tem izvajalcem, za katerega veljajo omejitve poslovanja do občine (in ne do krajevne skupnosti)? Ali je občina v tem primeru lahko sopodpisnik pogodbe (npr. pri tripartitni pogodbi: občina + izvajalec + krajevna skupnost)? 

Uvodoma je potrebno poudariti, da je komisija za pripravo odgovora oziroma pojasnila morala zaprositi za določena stališča in tolmačenja pristojno